Naturita Organic Spa @ Royal Garden Plaza Pattaya

มีข่าวดีสำหรับชาวชลบุรี เร็วๆนี้ Naturita Organic Spa ได้เตรียมเปิดสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 4 ที่ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยา ชั้น G
โดยมีโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์มากมายและบริการ Massage โดยเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการเป็นพิเศษ (ประมาณ ม.ค.-ก.พ. 2558)